Speciell relativitetsteori

FUF045 | 4.5 hp | F3 | LP

Beskrivning

Einsteins speciella relativitetsteori är ett av den moderna fysikens fundament. Kursen introducerar begrepp som Lorentztransformationer, fyrvektorer, rumtid och tensorer och behandlar allmänna problem inom relativistisk fysik, exempelvis partikelkollisioner. Partikelkollisioner återkommer sedan i kursen i subatomär fysik.

Veckobladeriet