Termodynamik och statistisk mekanik

FTF141 | 7.5 hp | F3 TM3 | LP 1

Beskrivning

I kursen gås grundläggande termodynamiska relationer  igenom och begrepp såsom entropi och fasdiagram tas upp. Dessutom ingår en introduktion av statistisk mekanik där bland annat Fermi-Dirac-fördelningen och tillståndssummor är av central betydelse.

 

Veckobladeriet