Experimentell fysik 1

TIF083 | 9 hp | F2 | LP 1–4

Beskrivning

Kursen består av fyra delkurser:

Del A (1.5 hp, LP1 och LP2): Självständigt experimentellt arbete i mekanik.

Del B (3 hp, LP1 och LP2): Grundläggande elektrisk mätteknik.

Del C (4.5 hp, LP3 och LP4): Avancerad elektrisk mätteknik. Del C består i sin tur av fyra delar: Frekvensanalys, Brus och stör, LabView och Snabba förlopp.

Del D (0 hp, LP4): Studieresa. 2023 gick studieresan till Onsala rymdobservatorium men tidigare år även till MAX IV i Lund.

Veckobladeriet