Elektriska kretsar och system

ESS117 | 7.5 hp | F2 | LP 1

Beskrivning

Kursen i elektriska kretsar och system är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar analoga och digitala kretsar med grundläggande kretselement och begrepp som effekt och Kirchoffs lagar. I den senare delen innehåller kretsarna mer avancerade kretselement. Bland annat studeras transistorer och operationsförstärkare i detalj. En bra sida för att simulera och få bättre förståelse för elektriska kretsar kan hittas här. En liknande kurs ges på LTH och de har ett väldigt bra kurskompendie som kan hitas under filer nedan.

 

Veckobladeriet