Elektriska kretsar och system

ESS117 | 7.5 hp | F2 | LP 1

Beskrivning

Kursen i elektriska kretsar och system är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar analoga och digitala kretsar med grundläggande kretselement och begrepp som effekt och Kirchoffs lagar. I den senare delen innehåller kretsarna mer avancerade kretselement. Bland annat studeras transistorer och operationsförstärkare i detalj.

 

Veckobladeriet