Grundläggande datorteknik

EDA452 | 7.5 hp | F3 TM3 | LP 2

Beskrivning

2023 kan kursen läsas av F3 (valbar) och TM3 (valbar).

Veckobladeriet