Diskret matematik

MVE505 | 4.5 hp | TM1 | LP 4

Beskrivning

Från lärandemålen: ”Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om diskreta strukturer och deras tillämpningar i matematiken samt exempelvis inom datalogi och optimeringslära.”

Veckobladeriet