Bayesiansk inferens och maskininlärning

TIF385 | 6 hp | F2 | LP 2

Beskrivning

Kursen innefattar bayesiansk statistik, linjära regressions- och klassificeringsmetoder, neurala nätverk, stokastiska processer, Markovkedjor och Monte Carlo simulering. Dessutom behandlas centrala koncept inom maskininlärning.

Veckobladeriet