Subatomär fysik

FUF050 | 6 hp | F3 | LP 3

Beskrivning

Subatomär fysik utgör en central del av den moderna fysiken. Kursen behandlar subatomära processer och atomkärnans beståndsdelar i detalj och introducerar kärn- och partikelfysik på en grundläggande nivå. Det ges även en inblick i experimentella metoder och mättekniker vid fysikforskningens frontlinje.

Veckobladeriet