Mekanik 1

FFM516 | 7.5 hp | F1 TM1 | LP 2–3

Beskrivning

  • I kursen Mekanik 1 introduceras man till grundläggande mekanik som är basen till mycket annan fysik. Kursen är indelad i två delar: Statik (LP2, 3hp) och Dynamik (LP3, 4.5hp).

Veckobladeriet