Experimentell fysik 2

TIF097 | 6 hp | F3 | LP 2–4

Beskrivning

Denna kurs utgör en naturlig fortsättning på den första kursen i experimentell fysik. Laborationerna i denna kurs är emellertid mer avancerade och berör specifika ämnesområden, som optik, termodynamik, kvantfysik och fasta tillståndets fysik.

Veckobladeriet