Inledande matematisk analys

TMA970 | 6 hp | F1 TM1 | LP 1

Beskrivning

Kursen är den första matematikkursen som läses på båda programmen med syftet att ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Det är en direkt fortsättning av gymnasiets matematik.

Den behandlar (bland annat) induktionsbevis, funktioner, gränsvärden och kontinuitet, derivator och integraler, och numerisk ekvationslösning och integration.

Denna videoserie kan vara sevärd.

 

Veckobladeriet