Sannolikhet och statistik

MVE302 | 7.5 hp | F1 TM1 | LP 4

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori och statistik. För F är kursen endast 4,5 hp och har kurskod TMA321, tidigare läste F kursen själva: TMA321. För TM innehåller kursen en större tenta samt ett projekt som tillsammans ger 3 hp.

Veckobladeriet