Flervariabelanalys

MVE035 | 6 hp | F1 TM1 | LP 3

Beskrivning

I denna kurs får du stifta bekantskap med funktioner i flera variabler. Dessa är av central betydelse när det kommer till att beskriva verkliga fysikaliska förlopp och av mycket stor relevans för kommande fysik- och matematikkurser.  Partiella derivator, Gauss och Stokes satser utgör centrala begrepp i kursen. Dessutom introduceras studenten för nablaräkning (gradient, divergens och rotation).

Senaste kursnämndsprotokoll: 2016/2017

Veckobladeriet