Flervariabelanalys

MVE035 | 6 hp | F1 TM1 | LP 3

Beskrivning

I denna kurs får du stifta bekantskap med funktioner i flera variabler. Dessa är av central betydelse när det kommer till att beskriva verkliga fysikaliska förlopp och av mycket stor relevans för kommande fysik- och matematikkurser.  Partiella derivator, Gauss och Stokes satser utgör centrala begrepp i kursen. Dessutom introduceras studenten för nablaräkning (gradient, divergens och rotation).

Innehåller även en 1.5hp examination (i form av en dugga) som ger grundläggande kunskaper om skalär- och vektorfält med tillämpningar framförallt inom elektrodynamik för TM (med kurskod MVE600).

Veckobladeriet