Matematisk fysik och speciell relativitetsteori

TIF390 | 6 hp | F3 | LP 2

Beskrivning

Kursen är en sammanslagning av Matematisk fysik (FTF131) och Speciell relativitetsteori (FUF045).

 

Veckobladeriet