Matematisk fysik

FTF131 | 4.5 hp | F3 | LP

Beskrivning

Kursen ger en repetition och fördjupning av de begrepp och metoder från tidigare matematikkurser vilka är särskilt användbara för fortsatta fysikstudier. Dessutom introduceras en hel del nytt material, bland annat teori för Hilbertrum, grupp- och representationsteori samt residykalkyl med hjälp av grensnitt.

Veckobladeriet