Kandidatarbete

KANDXXX | 15 hp | F3 TM3 | LP 3–4

Beskrivning

Detta är det avslutande arbetet för kandidatdelen av F och TM. Arbetet genomförs på halvtid under vårterminen i grupper om tre till sex studenter vid någon institution på Chalmers. Processen innefattar bland annat en planeringsrapport, slutrapport, presentationer, skriftliga och muntliga oppositioner samt obligatoriska fackspråks- och biblioteksmoment.

Nyttiga saker som kan förenkla ditt kandidatarbete

Kurskoder

  • MVEX11: Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper (F och TM)
  • TIFX11: Kandidatarbete vid Fysik (F och TM)
  • EENX16: Kandidatarbete vid Elektroteknik (endast F)
  • MCCX11: Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap (endast F)
  • MMSX21: Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper (endast F)
  • SEEX16: Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap (endast F)
  • Utöver detta kan studenter från F och TM genomföra utvalda arbeten även vid övriga institutioner.

Veckobladeriet