Fourieranalys

MVE030 | 6 hp | F2 TM2 | LP 3

Beskrivning

MVE290 Fouriermetoder för TM, har ett extra 1,5 hp moment.

Kursen innehåller metoder för att lösa partiella differentialekvationer som variabelseparation, Laplacetransform och Fouriertransform. Den behandlar också bland annat Hilbertrum, Fourierserier och Sturm-Liouville problem.

Veckobladeriet