Fysikingenjörens verktyg

TIF276 | 9 hp | F1 | LP 1–3

Beskrivning

Kursen innehåller fyra moment:

LP1: Datorintroduktion (1,5hp) och Resan till Mars (1,5hp).

LP2: Experimentell problemlösning (3hp).

LP3: CAD (3hp).

Veckobladeriet