Industriell ekonomi

TEK556 | 4.5 hp | TM2 | LP

Beskrivning

Ersätter fr.o.m. VT17 Industriell ekonomi (IEK415).

Ersätts fr.o.m VT21 av Grundläggande corporate finance

Veckobladeriet