Matematisk programvara

MVE665 | 3 hp | TM1 | LP 1

Beskrivning

I kursen introduceras man till bland annat Linux och Matlab.

Tidigare MVE230 – Matematisk programvara.

Veckobladeriet