Matematisk analys, fortsättning

TMA976 | 6 hp | F1 TM1 | LP 2

Beskrivning

Denna kurs är en fortsättningskurs till Inledande matematisk analys (TMA970). I synnerhet betonas begrepp som konvergens, summor och Taylorserier. En annan stor del i kursen utgörs av lösning av de vanligaste typerna av differentialekvationer. Taylorutvecklingar och lösningar till differentialekvationer kommer att vara oumbärliga verktyg i kommande fysik- och matematikkurser.

Veckobladeriet