Datastrukturer och algoritmer

DAT038 | 7.5 hp | F3 TM3 | LP 2

Beskrivning

Hösten 2023 är kursen obligatorisk för TM2 och TM3 samt valbar för F3. Kursen har en github med gamla tentor.

Veckobladeriet