Spideras asp-pizza

Hej sektionen!

Ivrig att lära dig något nytt? Vill du fixa fteks dark theme? Sugen på att utveckla en ny funktion på någon av sektionens sidor? Eller vill du bara se till att ftek fortsätter att fungera?

Oavsett varför du kommer, så är du välkommen på Spideras asp-pizza torsdagen 15/2, klockan 17:30 i Focus. Vi kommer berätta om Spideras verksamhet, äta pizza och hålla i någon aktivitet. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen dator.

Hör av dig om du har några frågor så syns vi på aspningen, hälsningar Spidera