OBS: Lokaländring! Asppizza med Spidera

Intresserad av programmering, webbutveckling, systemadministration eller IT? Fysikteknologsektionen är en av de få sektioner på Chalmers som har möjligheten att tillhandahålla majoriteten av sina tekniska lösningar helt själva. Kom och var med på sektionens webb- och IT-grupp Spideras aspning, då vi presenterar hur det går till och vad vi gör! Det kommer självklart att finnas pizza så långt det räcker!

OBS: Ta med egen dator!

Var? FL51
När? Torsdag 17/2, 17:30

Aspning med Spidera