Aspträff med Spidera

Intresserad av programmering, webbutveckling, systemadministration eller IT? Fysikteknologsektionen är en av de få sektioner på Chalmers som har möjligheten att tillhandahålla majoriteten av sina tekniska lösningar helt själva. Kom och var med på sektionens webb- och IT-grupp Spideras aspning, då vi presenterar hur det går till och vad vi gör!

Var? Zoom
När? Fredag 19/2, 17.30
Hur? https://chalmers.zoom.us/j/66647986555

Missade du aspningen? Här finner du årets presentation:
Presentation 2021

Aspning med Spidera