Fantomenlogga

Linjär algebra och geometri

TMA660 | 4.5hp | F1 TM1 | LP 1

Linjär algebra utgör, tillsammans med analysen, en av matematikens grundpelare. I denna kurs introduceras begrepp som vektorer, matriser, determinanter och baser som har mycket stor relevans för efterföljande kurser i såväl mekanik som kvantfysik.

 

Veckobladeriet

bevis

forelasningskit

föreläsningar 2014

ovningar

ovrigt

tentakit

tentor

whitelines