Fasta tillståndets fysik

FFY012 | 7.5 hp | F3 | LP 3

Beskrivning

Denna kurs ger, av namnet att döma, en introduktion till fysikaliska egenskaper hos fasta ämnen. Kursen kan grovt delas in i två delar där den ena delen behandlar egenskaper hos kristallstrukturer och den andra kursdelen präglas av elektroniska egenskaper. Viktiga begrepp som tas upp i kursen är exempelvis Brillouinzoner, diffraktion, bandgap och Fermiytor.

Veckobladeriet