Diskriminering och trakasserier på sektionen

Det har framkommit att många studenter på F och ™ blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminerande eller obehagligt bemötande av en annan student. För att kunna arbeta med det här problemet så behöver vi mer information om var och när detta händer.

Formuläret nedan är helt anonymt och svaren kommer endast användas för diskussion inom styret och programledningen. Man får svara med precis så mycket eller lite som man vill.

Klicka här för att komma till formuläret

I samband med detta så vill vi passa på att informera om Trygg på Chalmers där man kan anmäla händelser anonymt eller få någon att prata med om man vill det.

trygg.chalmers.se