Studentbarometern

Hur har det varit att studera på Chalmers 2023?

Studentbarometern ute nu – från 16 januari till 9 februari.

 

Studentbarometern ger dig som student möjlighet att berätta för högskolan vad som är bra och vilka områden som behöver förbättras på programmet. Resultatet används i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, för att främja likabehandling och förebygga diskriminering.

 

Länken till enkäten är personlig och du hittar den på din mejl – kom ihåg att kolla skräpposten om den inte dykt upp i det vanliga flödet.

 

Missa inte denna chans att påverka!