Vinnare av Bert-Inge Hogsveds pris 2019

Från vänster: Bert-Inge Hogsved, David Kastö, Albin Annér och Thomas Nilsson.

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap på 10 000 kr delades ut under högtidliga former vid F-teknologsektionens middag den 26 februari 2019 av Bert-Inge Hogsved i närvaro av Thomas Nilsson, prefekt för institutionen för fysik och tillika sektionens inspektor

Priset för bästa entreprenörskap tilldelades Albin Annér och David Kastö för deras arbete att utveckla principer för att kunna skilja ett fosters hjärtljud från sin mammas. Detta är av stor vikt vid förlossningar, särskilt i samband med komplikationer.

Principerna har testats genom att analysera inspelade data från en befintlig utrustning för detektion av elektriska signaler på moderns hud via elektroder. Arbetet visar på stor utvecklings-potential för framtiden.

Sedan några år tillbaka kan också en bra insats ges ett hedersomnämnande och i år fick Martin Gardfjell och Erik Silfverswärd ett sådant för sitt arbete att planera, säkerställa finansiering och genomdriva omställningen av uteplatsen utanför Focus till en vacker och ändamålsenlig mötesplats.

I samarbete med Chalmersfastigheter utlystes en tävling bland arkitektstuderande vid Chalmers och det vinnande förslaget genomfördes. Målet, att förbättra studiemiljön för studenter på Teknisk fysik och Teknisk matematik en lång tid framöver, har uppnåtts.

Prisutdelningen inleddes med att Bert-Inge berättade om sin väg till entreprenörskapet och varför han tyckte att alla borde pröva på entreprenörskapets tjusning att skapa något för andra och Thomas berättade avslutningsvis kort om Chalmers satsning på entreprenörskap i grundutbildningen med syftet att ge studenter en möjlighet att lära sig ett entreprenöriellt förhållningssätt.