Forum för tekniska fysiker inbjuds till studiebesök på Teknisk akustik

FORUM FÖR TEKNISKA FYSIKER INBJUDER DIG TILL

Vad händer innanför forskningslabbets dörrar?

Forum för tekniska fysiker inbjuds till studiebesök på Teknisk akustik

BESÖKET ÄR ETT I LEDET AV DEM SOM VI UTFORMAT SÅ ATT TEKNOLOGERNA KAN DELTA: DÄRFÖR HOPPAS VI PÅ STORT DELTAGANDE OCKSÅ FRÅN TEKNOLOGER

Akustik är en vetenskaplig disciplin som kan anses som en samling av flera discipliner. Oftast tror man att akustik är framförallt rumsakustik och byggnadsakustik.

Akustiken omfattar dock allt ifrån ljudgenerering, vågutbredning i olika medier till de psykologiska aspekterna av perception av ljud. Detta inkludera t ex områden som elektroakustik (vilket handlar om högtalare och mikrofoner), musikalisk akustik (vilket handlar om musikinstrument), strukturakustik (vilket handlar om vibrationer i olika strukturer) och undervattensakustik.

Nuförtiden sysslar avdelningen för teknisk akustik på Chalmers med ett antal huvudområden som vi kommer att berätta om. T ex audioteknologi, d.v.s. spela in ljud, manipulera det genom signalbehandling och sedan återge det med ett olika antal högtalare eller hörlurar. Vi forskar även kring rull- och skrikljud från tåg där vi använder mycket avancerade modeller för kontaktmekanik och de inblandade system som räls och hjul. Även akustisk levitation har blivit ett viktigt forskningsområde hos oss.

Ett besök i det legendariska tysta rummet ingår såklart.

Efter besöket bjuder Forum för tekniska fysiker på smörgås och dryck.

Anmälan till Folke Hjalmers senast den 26 oktober 2021 e-post folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se mobil 0705-915602

* Adressen till institutionen är egentligen Sven Hultins gata 8A. Men entrén kan inte nås just nu pga byggarbete. Vi träffas därför på betonggården.