Studiebesök på Emerson

Emerson är en global leverantör av teknologibaserade produkter och tjänster. Företaget, som grundades 1890, har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA. Idag finns ca 76 500 anställda i 200 tillverkningsenheter över hela världen. Emerson marknadsför produkter och systemlösningar inom två kundfokuserade affärsområden som vart och ett har en ledande position inom respektive bransch: EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS och EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL SOLUTIONS.


Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl 16:00
Samling: Receptionen
Adress: Layoutvägen 1, Mölnlycke företagspark, Mölnlycke

Agenda:

  1. 16.00-16.30 – Visning av produktion
  2. 16.30-17.00 – Visning av testhallen/mätsträckor
  3. 17.00-18.00 – Genomgång av Emerson/RTR samt mingel

Rosemount Tank Radar (RTR) AB har sitt ursprung från Saab, där radartekniken började användas för nivåmätning av marina tank-applikationer 1976, vilket sedan blev Saab Marine Electronics AB 1983. Användningsområdet för tekniken expanderade till land- och processindustrin och är idag tillsammans med det marina affärsområdet de primära marknaderna. Saab Marine Electronics AB köptes upp av det amerikanska företaget Emerson år 2001 och blev i samband med detta RTR.

Anmälan skickas till Folke Hjalmers folke.hjalmers@cit.chalmers.se.