Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

 

 

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen.

 

Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

 

För priset gäller följande:

 

  • Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa

resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och skall vara drivande samt lagt ner mycket arbete på att nå fram till sitt mål. Laganda skall också uppmärksammas

  • En priskommitté bestående av programansvarig för teknisk fysik (Jana Madjarova), en teknolog (Oscar Kalldal) och Bert-Inge Hogsved fattar beslut om pristagare. Arbetet förbereds av styrelsen för Forum för tekniska fysiker som upprättar en lista om tre kandidater, ur vilken priskommittén väljer slutlig/a pristagare.
  • Priset delas ut årligen av Forum för tekniska fysiker på Chalmers och kommer 2015att delas ut vid Sektionens middag

 

För inlämnande av förslag och förslagets utformning gäller följande:

 

  • Förslag till mottagare av priset kan lämnas av teknologer, lärare och andra anställda på Chalmers, men även andra är välkomna att lämna förslag. Om Du är teknolog och läser detta får Du nominera Dig själv men då skall Du ha två referenser.
  • Förslag skall insändas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den senast den 12 november 2014
  • Förslaget ska vara högst en A4-sida och innehålla en kort slagkraftig motivering, bakgrund och beskrivning av personen eller personerna samt minst en referens.