Skadegörelse av sektionsbilen Tvåan

Sektionsbilen Tvåan har under helgen den 8-9 november utsatts för skadegörelse. Bilen går inte att bruka tills att skadorna har åtgärdas. De berörda bokningarna kommer att informers snarast.

Har du sett eller hört något om händelsen kontakta Bilnisse på bilnisse@ftek.se.