Sektionsbilen på verkstad

Sektionsbilen kommer från och med 11/1 fram till preliminärt 28/1 att befinna sig på verkstad för diverse reparationer. Under denna tid kan man ej bruka bilen utan får söka andra alternativ. Information om när mer exakt sektionsbilen är brukbar igen kommer finnas på Bilnisses ftek-sida när vi vet mer.