Sektionsbilen under Mottagningen 2018

Under Mottagningen 2018, perioden 20/8-16/9, kommer bilen endast vara avsedd för sektionsaktiva och ansvaret för bilen ligger hos FnollK. Detta innebär att sektionsmedlemmar inte kan hyra bilen. Bokning för sektionsaktiva sker genom att maila till fnollk.org@ftek.se och mailet skall innehålla:

  • Start (Datum och tid)
  • Förening (Namn)
  • Namn (Namn på den som bokar)
  • Anledning (Vad är anledningen till bokningen)
  • Slut (Datum och tid)