Focus låst även dagtid tills vidare

På grund av problem med obehöriga kommer dörren in till Focus att vara låst tills vidare även dagtid, så se till att ha med ditt passerkort! Om du har några frågor, kontakta gärna Styret på styret@ftek.chalmers.se.