Resultat från skyddsronden

För två veckor sedan, onsdag innan tentaveckan, genomfördes en skyddsrond i fysikhuset. Målet med skyddsronden är främst att hitta allvarliga risker i arbetsmiljön men det ges även möjlighet att påpeka och åtgärda störande/quality-of-life brister. Här kommer en sammanfattning av högskolans svar på de synpunkter som ni framfört till mig.

 

Ventilation

Att ventilationen är genomgående dålig i nästan alla grupprum är inget som undgått högskolan. Tyvärr skulle en lösning kräva en dyr och omfattande renovering och är ingenting högskolan har planerat att göra i närtid.

 

Studieplatser och grupprum

Det finns en hel del rum i fysikhuset som idag är ämnade åt t.ex. exjobbare eller särskilda projekt och otillgängliga för gemene teknolog. Dessa används inte alltid i särskilt stor utsträckning och programmet kommer försöka få dessa omgjorda till vanliga grupprum eller lektionssalar under kommande året.

Många ytor och grupprum, så som ÖG, Signes, kinsls m.f., saknar bord och stolar vilket kommer åtgärdas under året. Långsiktigt kommer det i varje lokal upprättas en möbleringsplan som skolan tillser att det finns nog med bord och stolar för att uppfylla inför varje nytt läsår.

 

Övrigt

  • Fler eluttag kommer sättas upp vid ÖG och KINSLS.
  • Vid framtida renoveringar kommer större vikt läggas vid dekor och trivsel, som med de omgjorda FL-salarna.
  • Fler FL-salar kommer få svarta tavlor istället för whiteboards.
  • Handikapptoaletten på våning 7 ska bli åtkomlig utan att behöva gå i en trappa.
  • Bås-toaletterna i GD-foajén kommer bli mer tillgänglighetsanpassade.
  • Styret kommer se över möjligheterna till ljuddämpning på Focus i samband med renoveringen.
  • GD kommer få dörrar med fönster för att inte behöva störa föreläsningar samt eluttag i bänkraderna.
  • Fler micros kommer sättas upp i KINSLS samt korridoren utanför FB. Efter renoveringen kommer fler micros sättas upp på Focus.