Fantomenlogga

Tillämpad kvantfysik

TIF100 | 4.5hp | F3 | LP 2

Denna kurs utgör en naturlig fortsättning på den första kursen i kvantfysik. Hamiltonianer, störningsräkning, variationsmetoden och flerelektronsystem är centrala begrepp i kursen. Dessutom får kvantfysikaliska fenomen bevittnas med egna ögon genom laborationer på bland annat Zeemaneffekt och flamemission .

Senaste kursnämndsprotokoll: 2016/2017

Veckobladeriet