Styrelsen

Mejla till fbi.styrelse@ftek.se för att kontakta styrelsen. Vill du nå samtliga medlemmar maila: fbi@ftek.se Annars går det bra att nå oss via våra CID.

Anton Karlsson
Ordförande FBI
CID: antka
Marcus Sjöqvist
Kassör FBI
CID: marsjoq
Lars Wickström
Ledamot
CID: larswi