Guide

Flaskhäfv

Traditionellt så brukade det häfvas pripps folkøhl 3,5 volym-%. Dock avbröt pripps sin produktion av dessa för ett tag sedan vilket ledde till att de flesta blivit tvungna att gå över till lättøhlen. Många har klagat över att denna skummar betydligt mer än folkøhlen vilket leder till sämre tider i tävlingar. Om du vill få en bra tid så försök få tag på en billig folkøhl men den øhlen som gäller på tävlingshäfv på Chalmers är pripps lättøhl.

Anledningen till att øhlen inte häfvs kall är för att kolsyran löser sig enklare i kalla drycker. Detta leder till att när man skakar en varm flaska så kommer kolsyran snabbare att skilja sig från vätskan och därmer generera ett kraftigare utflöde av øhlen i flaskan.

Hur går det till?

Principen för att häfva en øhlflaska är att skaka flaskan så mycket som möjligt så att øhlen trycks ut ur flskan och ner i magsäcken. Detta är det absoulut snabbaste sättet att få ut øhl ur en flaska och går mycket snabbare än att bara hälla ut øhlen ur flaskan.

Det problem många stöter på när det försöker med detta är att det tar stopp i strupen varpå øhlen sprutar ut ur munnen istället för ner i magsäcken. Detta kräver en del träning men för de flesta lyckas man efter ett antal försök.

Trixet är att man dels håller tät med den ena handen mellan øhlflaskan och munnen. Detta kan göras på olika sätt och det bästa är att testa vad som känns mest bekvämt för dig. Ett tips är dock att använda den hand som du är svagast i för att hålla tätt, då du vill använda din bästa arm för att skaka flaskan. Man kan testa att det är tätt genom att fösöka blås ut luft ur munnen, kommer det ut luft så kommer det också komma ut øhl.

När det sedan är dags att skaka flaskan så fösök luta huvudet en aning uppåt så att du får en rak linje mellan strupen och munnen, på så vis behöver drycken inte ta sig genom några svängar, vilket är klart fördelaktigt.

Det som nu kommer hända är att strupen kommer ta in en mångd øhl och sedan försöka svälja ner denna. Sväljningen kommer dock att blockera för resten av øhlen och denna kommer att sprutas ut genom munnen. Det är därför viktigt att du står emot reflexen att svälja, om du lyckas med det så kommer øhlen fortsätta att flöda ner i strupen och innan du vet ordet av så är flaska tom. Det sista man gör innan man är klar är att ta en stor klunk av det sista så att man slipper ha så mycket rest kvar i flaskan.

De flesta lyckas inte på första försöket och för vissa krävs det kanske att man provar på ett 20-tal olika flaskor innan det går. Vissa har sagt att de tyckt det varit lättare med rumstempererad øhl så det kan också provas. Om du testar hemma så öva i duschen, för att minska städningen efteråt.

Det är dock svårt att ta in denna informationen vi text varför vi rekommenderar dig och dina vänner att istället komma till provhäfvet under nollningen eller något av de medlemshäfv vi har under året.

Vad gäller under tävlingar?

Dels så är det tävlingsstart som gäller och med det menas att innan du får häfva så måste du ha händerna bakom ryggen med minst två fingrar i kontakt med varandra. Dock så får du innan dess flytta runt flaska på bordet och ställa den var du vill, du får även röra flaskan med munnen så länge du inte dricker. Om du får en skumtomte på din flaska så får du inte ta bort den själv, utan be då om en ny øhl.

När du står i position så kommer häfvledaren att fråga om häfvdomarna är redo och sedan om du (häfvaren) är redo. Är du inte redo så säger du ingenting, annars säger du ”ja”. häfvledaren kommer sedan (under förutsättning att du sa ja) starta häfvet med en smäll i bordet varpå tiden startas. Nu ska du greppa flaskan och häfva den så fort som möjligt och avslutar med att dunka ner flaskan i bordet för att stoppa tidtagningen. Tidstillägg kommer ges för det som finns kvar i flaskan, 0,1s per ml som överskrider det tillåtna spillet av 50ml.

Sejdel

Sejdlar finns i två storlekar, 0,5l och 1l. Tekniken för dessa liknar varandra men det finns olika svårigheter på grund av deras olika storlekar. De som är snabbast på att häfva använder sig av bakåtrapar där man suger in øhlen i magsäcken. Detta är dock en teknik som är svår att behärska och vanliga dödliga använder sig istället av tekniken ”större klunkar snabbare”.

Vid tävlingar gäller i princip samma reler för både 0,5l sejdel och 1l sejdel. Man får hålla i sejdeln och sätta munnen över den och försöka få så tätt som möjligt så att inget spills när man väl börjar dricka. Man får dock inte röra øhlen med munnen.

Starten är precis lika den som för flaska men när man ställer ner sejdeln så måste man dels slå i borden och dels lyfta upp sejdeln igen och vrida den minst 90 grader för att visa att den är tom.