Anslag av slutlig föredragningslista för sektionsmöte LP3 22/2

Högt ärade sektionsmedlem!

Rekommenderad läsningsmusik: https://www.youtube.com/watch?v=z2D8COix8q4

Snart är det dags för årets första sektionsmöte, och här kommer den slutliga föredragningslistan. Mötet kommer att äga rum torsdagen den 22:a februari kl. 17:15 i HB1. Det finns massa propositioner och motioner som kommer komma på mötet, propositionerna är

 • Proposition om åligganden för FnollK
 • Proposition om svenska animaliska produkter

och motionerna är:

 • Motion om BalNgt som sektionsförening
 • Motion om Vegetarisk sektion
 • Motion om Skrikminut
 • Motion om Musikvolym på Focus
 • Motion om Slush till Focus

Men motioner och propositioner är inte allt. Detta möte är perfekt för de som vill se vad sektionen har att erbjuda för de som vill prova på att vara sektionsaktiva! Det är massa poster som ska väljas in, och här kommer en lista på de alla:

 • Gameboy – sektionens brädspelsföreining
 • Fabiola – sektionens förening för kvinnor och ickebinära.
 • Foton – sektionens fotoförening
 • Finform – sektionens informationsskrift (utgivare av tidningen Finform)
 • Sångförmän – förvaltar och bevarar sektionens sångtraditioner
 • Fanfareriet – tar hand om sektionens fanor och flaggor
 • Bilnissar – ansvarar för sektionens motorfordon
 • Blodgruppen – uppmuntrar sektionsmedlemmarna till att lämna blod
 • Bakisclubben – främjar bakverksamheten på sektionen
 • Spidera – ansvarar för sektionens hemsida och IT
 • Piff och Puff – hjälper sektionen engagera och underhålla fler sektionsmedlemmar
 • Mastermottagningsansvarig – är med och arrangera en mastermottagning

Allt om mötet hittas i den slutliga föredragningslistan annars, som du finner här, och det kommer som alltid bjudas på mat!

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Kom ihåg att registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Mer information om hur sektionsmöten går till finner du här.

Med vänliga hälsningar,

Talmanspresidiet

genom Talman Kelmend Muriqi

talmanspresidiet@ftek.se