Anslag av slutlig föredragningslista sektionsmöte LP4 11/5 22/23

Högt ärade sektionsmedlem!

Rekommenderad läsningsmusik: https://www.youtube.com/watch?v=g4mHPeMGTJM&t=80s

Här anslås den slutliga föredragningslistan, för mötet på torsdag. Som går att läsa däri väljs många poster in bl.a. Talmanspresidiet, och många motioner kommer att tas upp, det kommer dessutom som alltid bjudas på mat.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Kom ihåg att registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Mer information om hur sektionsmöten går till finner du här.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet
genom Talman David Bååw
talmanspresidiet@ftek.se