Sektionsmöte 20/21 LP3

Högt ärade sektionsmedlem!

Nytt år och ny läsperiod betyder ännu ett sektionsmöte, som kommer att äga rum den 25 februari kl. 17.15 digitalt via Zoom. Vi påminner om att du måste dels registrera dig via Zoom, dels registrera dig i röstsystemet för att delta. Det är EXTRA viktigt att du uppdaterar Zoom till den senaste versionen; annars kan du uppleva problem med rösträkningen.

Denna kväll kommer vi kunna välkomna upp till 82* (!) nya aktiva efter val till våra sektionsföreningar och sektionsfunktionärer. Vi bjuder också på rapporter och planer från gamla och nya FNollK och FARM, samt propositioner om FIF:s inval, Game Boys upphöjande till sektionsförening, miljöåtgärder och styrdokument. Detta och mer finner du på den slutliga föredragningslistan.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd; lyft ditt förslag och skicka in en motion innan den 17 feb 23.59!

När din registrering har blivit godkänd kommer du innan mötet att få en personlig Zoom-länk. Vi har begränsad möjlighet att handlägga registreringar när mötet börjar; registrera dig tidigt om du kanske ska delta. Använd ditt Chalmerskonto för Zoom. Mer om hur mötet kommer gå till kan du läsa här (uppdaterat sen sist!).

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet