Mysfredag Nr. 5

På fredag 11/12 så står följande på agendan,

15:15-16:00 Maria Sundin

Maria är universitetslektor i fysik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig bland annat åt forskning inom astrofysik där hon gör datorsimuleringar av galaxer. Hon bedriver också forskning inom hästsport. Maria har ofta figurerat i media, t.ex. P4 Extra och GoKväll, och ger under normala omständigheter mycket välbesökta kvällskurser i astrofysik.

16:15-17:00 Emma Pedersen

Emma har fram till nyligen arbetat som forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. Nu arbetar hon dock som konsult på Key2Compliance. Hennes föreläsning kommer bland annat handla om hur man kan ersätta djurförsök.

18:01 FOC

Turnering i Dominion, se Olof Cronquists inlägg på Facebook.

(Länkar kräver inlogg)

Varmt välkomna på båda!