Mysfredag Nr. 4

15.15-16.00 Michael Käll

Mikael är professor i fysik, verksam vid avdelningen för nano- och biofysik tillika proprefekt vid fysikinstitutionen och dess mest citerade forskare. Hans nuvarande forskningsprojekt handlar i första hand om att studera fysiken hos optiska antenner och metamaterial som tillverkas av metallnanostrukturer som stöder så kallade ytplasmonresonanser.

16:15-17:00 Jonas Andersson

Jonas har tidigare forskat inom området atom- och molekylfysik. Efter att ha disputerat förra året började han på företaget Syntronic. Han är chef för en avdelning som arbetar med algoritmutveckling med många tekniska fysiker och tekniska matematiker kring sig.

Föreläsningarna kommer ni till genom följande länk: (Kräver inloggning)

18:01 GameBoy

Temat är det mycket lockande ”hemligheter” och brädspel som bland annat kommer att erbjudas är Codenames, Decrypto, Coup och Secret Hitler.

GameBoys del av kvällen hittar ni på följande länk: (Kräver inloggning)

Tagga så syns vi imon!