Begränsad användning av Sektionsbilen

Under sommaren kommer det finnas begränsad möjlighet (nästintill ingen möjlighet) att hyra sektionsbilen Tvåan som sektionsmedlem, då bilnisse inte kan lämna ut nyckel. Detta gäller fr.o.m. den 8/6 -2014 t.o.m. 15/9 -2014 .

OBS! Bokningsschemat kommer inte att låsas då sektionsaktiva med underskrivet uthyrningsavtal fortfarande kan hyra bilen.