Fakturering

Fakturering användande

Bilnisse fakturerar både sektionsföreningar och sektionsmedlemmar. Fakturorna går till mailen man har angett på uthyrningsavtalet för sektionsmedlemmar och till föreningsmailen till sektionsföreningar.

Sektionsmedlemmar som bokar bilen i syfte att använda den för en extern förening (F-Spexet, FestU, ETA, etc.)  får boka den som privatperson och kommer att faktureras som privatperson. Bilnisse kommer inte skriva ut speciella fakturor åt externa föreningar om inte annat bestämts med Bilnisse.

Fakturorna har betalningsvillkoret 10 dagar netto, en påminnelseavgift på 60kr och en dröjsmålsränta på 10%. Fakturorna specificerar inte enstaka användningstillfällen utan är periodiska med ca. en månads period och skickas ut i bästa mån mellan den 25:e och 30:e varje månad.

Fakturering tankning

För återbetalning av tankning med privat konto skall antal liter som tankats ha antecknats i körloggen. Dessutom skall kvittot från tankningstillfället lämnas häftat på ifyllt verifikat, samtidigt som nyckeln återlämnas. Dock senast 7 dagar från tankningstillfället. Sedan sker utbetalning av sektionskassören till angivet konto.

Verifikatet hittar du här. OBS! Du skall icke fylla i de gulmarkerade fälten.

För återbetalning av tankning med föreningskort, antecknar man antal liter som tankats i körloggen. Föreningen skickar därefter en faktura på tillfället man tankat till bilnisse, det är viktigt att fakturan har specificerat datumet och beloppet för vardera tankningstillfälle.

Då bilnisse granskat att allt är korrekt ligger ansvaret hos sektionskassören att betala ut drivmedelkostnaden till föreningens konto.

 

Om du trycker på gaspedalen och bromspedalen samtidigt tar sektionsbilen en screenshot!