Nuvarande skador på sektionsbil

Kolla i pärmen i bilen :)