Experimentell fysik 2

TIF091 | 4.5 hp | F3 | LP 1–4

Beskrivning

Denna kurs utgör en naturlig fortsättning på den första kursen i experimentell fysik. Laborationerna i denna kurs är emellertid mer avancerade och berör specifika ämnesområden, som optik, termodynamik och kvantfysik. I den valbara tilläggskursen TIF096 ingår dessutom en laboration i fasta tillståndets fysik.

Med fyra utförda labbar (”Experimentell fysik 2 – tillägg”): TIF096, 6 hp.

Veckobladeriet